معارف اسلامی

آیا تا کنون از خودمان پرسیده ایم که برای چه آفریده شده ا م؟ چرا من برای حیات در این دنیا برگزیده شده ام؟ باید بر اساس چه معیارهایی در این دنیا زندگی کنم؟ در مسیر زندگی از راهنمایی چه کسانی استفاده ببرم؟ و این که در آخرت به کجا خواهم رفت و سرنوشتم چه خواهد شد؟ بعید می دانم این پرسش ها در زندگی من و شما وجود نداشته باشد، به هر حال دیر یا زود در دوره ای از زندگی در خلوت خودمان این ها را از خودمان خواهیم پرسید. اما پاسخ این ها چیست و کجاست؟ من به این نتیجه رسیدم که راهی جز بازگشت به کتاب خدا و معارف روح بخش قرآن کریم نیست؛ چون درک کرده ایم که «همه از خداییم، پس به سوی خدا برویم».
بنابراین آشنایی با خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، راه و راهنماشناسی از منظر قرآن شریف باید سرلوحه زندگی ما قرار گیرد. آموزش یک دوره کوتاه مدت معارف قرآن از طریق متن،  صوت و فیلم تدریس اساتید و به صورت نرم افزاری در سایت مرکز امکان پذیر می  باشد.

برای ثبت نام کلیک کنید.
 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.