کلاس پخش زنده لغو می باشد و زمان برگزاری اعلام خواهد شد