کلاس های فرهنگي يكي از فعاليت هاي تربيتي است كه به منظور كشف، رشد و شكوفايي استعدادها و افزايش سطح آگاهي دانشجویان نسبت به فرهنگ اسلامي با هدايت و نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه طرح ريزي و اجرا مي شود.

این کلاس ها به صورت مجازی یا حضوری با شرکت دانشجویان و مخاطبین مرکز و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره برگزار می شود. جهت اطلاع از این برنامه به اخبار و اطلاعیه های فرهنگی و یا «برنامه یک ساله معاونت فرهنگی» مراجعه شود.


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.