معارف اسلامی و ادیان

هدف از فرا گیری این رشته آشنایی دانشجویان با ادیان مختلف جهان اعم از ادیان توحیدی و غیر توحیدی و آشنایی با متون مقدس، الهیات، مسائل فقهی و اخلاقی ادیان است. با شناخت ویژگی های مشترک ادیان مختلف، نحوه‌ی تعامل با آنها را می‌توان کشف نمود و بواسطه مقایسه آموزه های ادیان با یکدیگر، با نقاط قوت و ضعف آنها آشنا شده، به شبهات گوناگونی که در این حوزه مطرح می‌شود، پاسخ مناسب داده شود. در نهایت مهمترین ویژگی آشنایی با این رشته را می توان درک صحیح جامعیت دین مبین اسلام می‌توان دانست. 
برخی از دروس تخصصی این رشته:  زبان تخصصی (متون مقدس ادیان)، روش شناسی ادیان، ادیان باستانی و ابتدایی، ادیان توحیدی، ادیان شرق، ادیان خاور دور، تاریخ تصوف و عرفان، تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه غرب، فلسفه دین ، فلسفه علوم تاریخی، جامعه شناسی دین و...

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.