رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی

رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی یکی از رشته های کارشناسی دانشگاه است که به شیوه الکترونیکی (مجازی) برگزار می گردد. با توجه به اینکه قرآن کریم کتاب آسمانی و مهمترین منبع برای شناخت اسلام است، در این رشته دانشجویان با فراگیری علوم و معارف اسلامی، با مبانی و ساختار فرهنگ قرآنی آشنا شده و با تحکیم مبانی اعتقادی خود در برابر شبهاتی که با انگیزه های مختلف مطرح می شود، می توانند پاسخ مناسب ارائه نمایند.
قرآن مشعل هدایت عالمان، مونس پرهیزکاران، صفابخش دل های عارفان و اساس فرهنگ و آئین زندگی است و آشنا ساختن مردم با فرهنگ قرآن در جامعه ای که بر پایه قرآن و عترت بنا شده، یک ضرورت عقلی و مکتبی است و امید است که دانشجویان این رشته جان خود و دیگران را از چشمه سار وحی سیراب نموده و در عمق جان ها با نور قرآن انقلابی ایجاد نمایند و به مستقیم ترین و استوارترین راهها هدایت نمایند.
تعداد کل واحدهای رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی 133 واحد است که شامل دروس پایه مشترک و تخصصی می شود.

برخی از دروس پایه  مشترک این رشته: زبان قرآن، آموزش فلسفه، معارف قرآن، روش تحقیق و ...
برخی از دروس تخصصی این رشته: تاریخ تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، علوم قرآن، تاریخ قرآن، زبان تخصصی و ...


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.