تاریخ اسلام

جهان اسلام باید با گذار از مرحله بیداری، جایگاه نوین و بالنده خود را در جهان بحران زده کنونی تثبیت کند. برای تحقق این مهم و بازیابی نقش فعال و موثر خود در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی شناخت تاریخ به خصوص تاریخ اسلام امری ضروری و لازم است. در این رشته دانشجویان با مفاهیم، اصطلاحات و مسائل مهم تاریخ اسلام، همچنین سیره معصومان و نقش مکتب اهل بیت در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی آشنا می شوند

ضرورت تحصیل در این رشته:
تعمیق و استواری دین اسلام در زمان حاضر؛
شناخت عوامل فراز و نشست جریان های اسلامی و سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام؛
احیاء و شناخت تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی؛
شناخت سیره نبوی و سیره علوی؛
لزوم پاسخگویی به شبهات روز افزون تاریخ اسلام؛
جلوگیری از انجام تحریف در تاریخ صدر اسلام.
 اهداف ترسیم شده جهت تحصیل در این رشته:
تبیین علمی و روشمند اسلام از بعد تاریخی؛
شناساندن اسلام و به عنوان یک پدیده اثر گذار و تعالی بخش در تاریخ تمدن بشری؛
شناخت عوامل تاثیر گزار بر فراز و نشیب حرکت های دین اسلام؛
کمک به توسعه و نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی؛
پاسخگویی علمی به شبهات تاریخی و دفاع روشمند از هویت تاریخ اسلام.
 عناوین دروس مصوب و ابلاغی رشته تاریخ اسلام از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ردیف نام درس جبرانی واحد ردیف نام درس اصلی واحد
1 معرفت شناسی 2 1 شناخت روش های تحقیق در تاریخ 2
2 خداشناسی 2 2 نقد و بررسی متون تاریخی (حداقل ده متن) 2
3 انسان شناسی 2 3 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 2
4 فلسفه اخلاق 2 4 بررسی جنبش­های مردمی یکصد سال اخیر ایران
(به طور خاص انقلاب اسلامی)
2
5 فلسفه حقوق 2 5 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
( با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)
2
6 فلسفه سیاست 2 6 زبان خارجی " با تکیه بر ترجمه متون تاریخی" 2
     
7
سیره نبوی 2
      8 سیره علوی 2
      9 نقد و بررسی اسلام تا پایان عباسیان 2
      10 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی 2
      11 سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام
(با تکیه بر اندیشه های شیعه)
2
      12 تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند 2
      13 تاریخ از منظر قرآن 2
      14 تاریخ پیامبران 2
      15 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2
      16 روش تحقیق در قرآن و سنت
(پروژه علمی)
2
  جمع 12   جمع 32

 
 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.