اندیشه سیاسی در اسلام

با توجه به شکل گیری گونه های مختلف حکومت اسلامی از دوران پیامبر اسلام (ص) تا به امروز و نظر به نقش عمیق و گسترده اندیشه سیاسی و شاخه های آن (نظیر فلسفه سیاسی) در فرهنگ و تمدن اسلامی، شناخت اندیشه سیاسی در اسلام به ویژه از منظر کتاب، سنت و بزرگان این حوزه ضرورت می یابد. از اینرو سپری کردن این رشته تلاشی است جهت تربیت متخصصانی که با شناخت مفاهیم سیاسی اسلام و آشنایی با دیدگاه بزرگان دینی، از تحلیل عمیقی در آموزش و پژوهش و سمتهای اجرایی برخوردار شوند.

ضرورت تحصیل در این رشته:
شناخت اندیشه­‌های سیاسی در اسلام به ویژه در کتاب و سنت و اندیشه فلاسفه، اندیشمندان و فقهای اسلامی؛
شناخت نقش حضرت امام خمینی در ایجاد نظام جمهوری اسلامی؛
گرایش مردم به امور سیاسی حکومت اسلامی و رهایی از استبداد داخلی و سلطه بیگانگان؛
تأثیر عظیم آن در رشد و هدایت جامعه به سوی کمال؛
تنظیم و به سامان آوردن امور جامعه و فرد؛
اهداف ترسیم شده جهت تحصیل در این رشته:
شناخت اندیشه و سیره سیاسی پیامبر و اهلبیت معصومین؛
شناخت اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی و اندیشمندان جهان اسلام؛
انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اندیشه های سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت اسلامی و به ویژه سیاست و اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)
کمک به توسعه اندیشه های سیاسی و نظریه های حکومتی اسلام؛
تربیت محقق در این رشته تحصیلی و نیز تربیت افراد متخصص و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این رشته
توسعه و ارتقاء آگاهی های جامعه در زمینه سیاست، فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و حکومت عملی در اسلام.
عناوین دروس مصوب و ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ردیف نام درس جبرانی واحد ردیف نام درس اصلی واحد
1 معرفت شناسی 2 1 تبیین اندیشه های سیاسی 2
2 خداشناسی 2 2 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) 2
3 انسان شناسی 2 3 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) 2
4 فلسفه اخلاق 2 4 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 2
5 فلسفه حقوق 2 5 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 2
6 فلسفه سیاست 2 6 مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب 2
      7 شناخت اندیشه های سیاسی (در قرآن) 2
      8 مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام 2
      9 مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 2
      10 فلسفه سیاسی انقلاب 2
      11 مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام 2
      12 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 2
      13 اندیشه سیاسی در ایران 2
      14 زبان تخصصی 2
      15 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2
      16 روش تحقیق در قرآن و سنت(پروژه علمی) 2
  جمع 12   جمع 32

 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.