دین شناسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با گسترش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در جهان، افق های جدید فراروی دانشمندان مسلمان ایرانی قرار گرفت و آنان در مواجهه با دیگر فرهنگ ها با پرسش های جدیدی روبرو شدند. امواج مباحث و شبهات جدید باعث تحریک و تکاپوی بی سابقه ای در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی شد. بی تردید مطالعه دین یکی از جدی ترین مباحثی است که امروزه مورد توجه محافل علمی جهان قرار گرفته است. مطرح شدن مباحثی همچون عقل و وحی، علم و دین، تجربه دینی و ده ها موضوع ومسأله دیگری که امروزه در جای جای دنیا و مجامع علمی داخلی و خارجی مورد بحث هستند، ساماندهی و اجرای دوره های تکمیلی دین شناسی و فلسفه دین را ضروری تر می نماید.
ضرورت تحصیل در این رشته:
لزوم پاسخگویی به شبهات روز افزون به دین مبین اسلام؛
تعمیق و استواری دین اسلام در زمان حاضر؛
بررسی تطبیقی آموزه ها و مسایل موجود میان ادیان ابراهیمی ؛
احیاء و تحکیم مبانی دین اسلام و مذهب تشیع؛
شناخت پیشینه های فکری، سیاسی و اجتماعی دین اسلام و مذهب تشیع؛
اهداف ترسیم شده جهت تحصیل در این رشته:
تبیین علمی و روشمند دین اسلام؛
بررسی سایر ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی؛
تربیت نیرو های متخصص در مباحث دین شناسی؛
کمک به توسعه و نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی؛
پاسخگویی علمی به شبهات تاریخی و دفاع روشمند از دین اسلام.
جدول عناوین دروس رشته دین شناسی مقطع کارشناسی ارشد
 

ردیف نام درس جبرانی واحد ردیف نام درس اصلی واحد
1 معرفت شناسی 2 1 تاریخ و کلام یهودیت 2
2 خداشناسی 2 2 تاریخ و کلام مسیحیت 2
3 انسان شناسی 2 3 فرهنگ و دین اعراب حجاز هنگام ظهور 2
4 فلسفه اخلاق 2 4 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم)
و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن (1)
2
5 فلسفه حقوق 2 5 فلسفه دین 1 2
6 فلسفه سیاست 2 6 فلسفه دین 2 2
      7 فلسفه دین 3 2
      8 فلسفه دین 4 2
      9 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان 2
      10 فرق و مذاهب اسلامی 2
      11 برداشتهای کلامی از قرآن 2
      12 برداشت های کلامی از روایات اسلامی 2
      13 شیعه در جهان امروز 2
      14 زبان تخصصی 2
      15 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2
      16 روش تحقیق در قرآن و سنت(پروژه علمی) 2
  جمع 12   جمع 32

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.