فلسفه دین

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با گسترش اسلام ناب محمدی در جهان، افق های جدید فراروی دانشمندان مسلمان ایرانی قرار گرفت و آنان در مواجهه با دیگر فرهنگ ها با پرسش های جدیدی روبرو شدند. امواج مباحث و شبهات جدید باعث تحریک و تکاپوی بی سابقه ای در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی شد. بی تردید مطالعه دین یکی از جدی ترین مباحثی است که امروزه مورد توجه محافل علمی جهان قرار گرفته است. مطرح شدن مباحثی همچون عقل و وحی، علم و دین، تجربه دینی و ده ها موضوع ومسأله دیگری که امروزه در جای جای دنیا و مجامع علمی داخلی و خارجی مورد بحث هستند، ساماندهی و اجرای دوره های تکمیلی دین شناسی و فلسفه دین را ضروری تر می نماید.

ضرورت تحصیل در این رشته:
لزوم پاسخگویی به شبهات روز افزون به دین مبین اسلام؛
تعمیق و استواری دین اسلام در زمان حاضر؛
شناخت عوامل فراز و نشست جریان های اسلامی و مذهب تشیع؛
احیاء و تحکیم مبانی دین اسلام و مذهب تشیع؛
شناخت پیشینه های فکری، سیاسی و اجتماعی دین اسلام و مذهب تشیع؛
جلوگیری از انجام تحریف در تاریخ تشیع و صدر اسلام.
اهداف ترسیم شده جهت تحصیل در این رشته:
تبیین علمی و روشمند دین اسلام؛
بررسی تطبیقی آموزه ها و مسایل سایر ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی؛
کمک به توسعه و نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی؛
پاسخگویی علمی به شبهات تاریخی و دفاع روشمند از دین اسلام.
جدول عناوین دروس رشته فلسفه دین مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف نام درس جبرانی واحد ردیف نام درس اصلی واحد
1 معرفت شناسی 2 1 براهین اثبات وجود خدا 2
2 خداشناسی 2 2 وحی و قرآن 2
3 انسان شناسی 2 3 وحی و تجربه دینی 2
4 فلسفه اخلاق 2 4 برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (1) 2
5 فلسفه حقوق 2 5 برداشت های کلامی از قرآن و حدیث (2) 2
6 فلسفه سیاست 2 6 بقاءو جاودانگی 2
      7 دین، عرفان و معنویت 2
      8 مسئاله شر، جبر و اختیار 2
      9 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2
      10 عقل، علم و دین 2
      11 چیستی، منشاء و وجه نیاز به دین 2
      12 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین 2
      13 زبان تخصصی 2
      14 تاریخ کلام امامیه 2
      15 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2
      16 روش تحقیق در قرآن و سنت(پروژه علمی) 2
  جمع 12   جمع 32

 

 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.