علوم قرآن

بی‌تردید قرآن به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع علوم اسلامی همواره مورد توجه همه مسلمانان بوده است و از سوی دیگر موضوعات متعدد قرآنی از جدی‌ترین مباحثی است که امروزه مورد توجه محافل علمی جهان قرار گرفته است. مطرح شدن مباحثی همچون عقل و وحی، اعجاز قرآن و ده‌ها موضوع و مسأله دیگر، ساماندهی و اجرای دوره‌های تکمیلی علوم قرآنی با گرایش اعجاز را ضروری‌تر می‌نماید.

ضرورت و اهداف تحصیل در این رشته:
لزوم پاسخگویی به شبهات روز افزون در مورد قرآن؛
تعمیق و استواری دین اسلام در زمان حاضر؛
بررسی تطبیقی آموزه ها و مسایل موجود میان مکاتب مهم تفسیری و فهم قرآن؛
احیاء و تحکیم مبانی دین اسلام بر مبنای آموزه‌های قرآنی؛
دروس رشته علوم قرآن (گرایش اعجاز):
مبانی و قواعد تفسیر، قرآن و مستشرقان، قرآن و علوم بشری، علوم قرآن، تفسیر روایی، زیان تخصصی، فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام، روش تحقیق در قرآن (روش تفسیر موضوعی)، روش تحقیق در حدیث، سیر تطور وجوه اعجاز قرآن، اعجاز ادبی، اعجاز علمی، بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی، اعجاز تشریعی، معجزات انبیاء در قرآن، مستشرقان و اعجاز قرآن.
 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.