ارکان و اصول مشاوره

امروزه، بیش از هر زمان دیگر، مردم ما با موضوع مشاوره در حوزه‌های مختلف نظری و کاربردی و در عرصه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی با گرایش‌های متنوع و متعدد رفتاری، شناختی، روانی، تربیتی، تحصیلی، خانوادگی، ازدواج، حقوقی، شغلی، حرفه‌ای و نظایر آن سر و کار پیدا می‌کنند.
قبل از پرداختن به هر مطلب باید بدانیم اصلا مشاوره چیست؟ تا ندانیم مشاوره چیست و به چه منظوری به کار می‌آید، نمی‌توانیم از مشاوره و ارتباطات مشاوره‌ای سخن به میان آوریم. در ادامه نیز باید بدانیم که:
ویژگی‌های اساسی مشاوره چیست؟
از آنجا که مشاوره یک فرآینداست، مراحل مشاوره چیست؟
شناسایی اولیهٔ مراجع کننده چگونه انجام شود و ارزش و اهمیت آن چقدر است؟
اینکه کی و کجا باید برای مشاوره مراجعه کرد؟
اهمیت نقش فضا در فرآیند مشاوره چقدر است؟
عناصر ارتباطات حرفه‌ای کدام است؟ رابطهٔ حرفه‌ای بین مشاور _ مراجع باید چگونه باشد؟ ارزش‌های اخلاقی و دینی در ارتباطات مشاوره‌ای چیست؟ و....
در این دوره با موضوع مهم مشاوره و اصول و ارکان آن آشنا می شود. این دوره توسط جناب حجت الاسلام و المسلین دکتر رهنمایی هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و مدیر گروه علوم تربیتی تولید و تدریس شده است. جهت آشنایی بیشتر فهرست دروس عبارتند از :

درس اول: چیستی مشاوره
درس دوم: فرآیندی بودن مشاوره
درس سوم:شناسایی اولیهٔ مراجع
درس چهارم: فضاسازی
درس پنجم: اصول ارتباطات مشاوره‌ای
درس ششم: ساختار ارتباطات مشاوره‌ای
درس هفتم: روح و مفاد ارتباطات مشاوره‌ای
درس هشتم:اصول مصاحبهٔ مشاوره‌ای
درس نهم: اصول تشخیص مشاوره‌ای
درس دهم: اصول و آداب توصیه‌های مشاوره‌ای
درس یازدهم: الگوها و نمونه‌های توصیه‌ها
درس دوازدهم: جایگاه نظارت و ارزیابی در مشاوره

برای ثبت نام کلیک کنید.

 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.