بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1402- 1401 به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد.
نوع برنامه تاریخ
انتخاب واحد و درخواست مرخصی 1401/11/17  لغایت  1401/11/19
شروع نیم‌سال 1401/11/23
شروع کلاس‌ها 1401/11/30  
حذف و اضافه 1401/12/13   لغایت  1401/12/15
حذف اضطراری و حذف ترم 1401/12/20  تا 5 هفته قبل از امتحانات پایان ترم
آزمون میان‌ ترم 1402/02/10    لغایت  1402/02/30
آزمون پایان ترم 1402/03/28    لغایت  1402/04/07
   
شماره تلفن‌های داخلی:   
امور انتخاب واحد:       221         (آقای شاه‌محمدی)  
امـور کـــلاس‌هــا:         223        (آقای حسینی‌نسب)  
واحــد امتحـــانات:        241        (آقای شمس)  
  اداره خدمات آموزشی
  مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ر‌ه
   

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.