دانشجويان گرامي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد برای مشاهده نمرات ميان ترم نيمسال اول 02-01 و ثبت درخواست تجديد نظر به نكات زير توجه نماييد:
1. نتايج آزمون تشريحي ميان ترم همه دروس مقطع كارشناسي و نتايج آزمون تشريحي ميان ترم دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد روز شنبه مورخ 1401/11/01 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده مي باشد.
2. از روز اعلام نتايج به مدت 4 روز (1401/11/01 لغايت 1401/11/04) فرصت ثبت درخواست تجديد نظر براي نمرات ميان ترم كمتر از 6 نمره در قسمت اطلاعيه نمرات ترم را خواهيد داشت. در ضمن دقت داشته باشيد درخواست تجديد نظر فقط در سامانه خدمات آموزشي قسمت اطلاعيه نمرات ترم ثبت شود و به ديگر درخواست ها ترتيب اثر داده نمي شود. لازم به ذكر است پس از تاريخ مقرر آيكون ثبت درخواست تجديد نظر غير فعال مي شود و امكان ثبت درخواست تجديد نظر را نخواهيد داشت.
3. نمرات پايان ترم مقاطع كارشناسي تا يك هفته آينده اعلام خواهد شد و نمرات پايان ترم دروس تخصصي مقطع كارشناسي ارشد پس از تصحيح اساتيد محترم از طريق سايت مركز اعلام خواهد شد.
منتظر اطلاعيه هاي بعدي ما باشيد.
موفق باشيد

 


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.